Alt om bil

Det viktigste å vite om lading av elbil

lading av elbil

Alt du behøver å vite om lading av elbil

Som elbileier er det mye nytt å sette seg inn i. Her gir vi deg en rask innføring i elbil-hverdagen, forklarer lade-språket, og forteller hvordan du forsvarlig og effektivt lader elbilen din. Her er rett og slett alt du behøver å vite om lading av elbil.

Lading av elbil med skjøteledning er ikke tillatt

La oss gå rett på sak: Lading av elbil med skjøteledning er ulovlig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver dette om bruk av skjøteledning ved lading av elbil:

I bilens brukerveiledning skal det finnes en advarsel om at dette ikke er tillatt. DSB erfarer at noen elbil-eiere legger skjøteledning for lading gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare om jordingen ikke er i orden og er derfor ikke tillatt.

lading av elbil

Lading av elbil med skjøteledning er ikke tillat. Se alt du behøver å vite om lading av elbil her, Foto: Erik Arnesen

Lade elbil hjemme med vanlig stikkontakt

Skjøteledning er altså ikke lov. Du kan fortsatt lade med vanlig stikkontakt, men da er det viktig at du tilrettelegger for dette.

Norsk elbilforening skriver at når du lader med vanlig stikkontakt, må du ha egen kurs til elbilen:

 • Det må være maksimalt 10A kurs (vil maksimalt kunne tilføre 2300W effekt, se faktaboks nr.2 i bunnen av artikkelen).
 • Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig – dette fordi du ikke skal trekke kontakten inn og ut av veggen når det går strøm i den.
 • Når ladingen begynner, skal kontakten være i veggen før du kobler til bilen.
 • Kursen må ha jordfeilbryter type B.

En jordfeilbryters oppgave er å automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. På denne måten beskyttes du mot støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Jordfeilbryteren vil også beskytte mot brann som kan oppstå dersom jordfeilstrømmen blir stor.

Ladeboks foretrukket ved lading hjemme

Konklusjonen fra Norsk elbilforening er at det beste er å installere en ladeboks hjemme. Grunnen: En ladeboks er tryggere da denne er ment å føre strøm til nettopp en elbil.

Alternativene du kan velge mellom er enten en vanlig ladeboks, som kun gjør jobben med å føre strøm til bilen din, eller en smart ladeboks. En smart ladeboks tar hensyn til både effekt og tid på egenhånd. Det betyr at den for eksempel lader på tidspunkt hvor husstanden bruker lite strøm, samt at den sørger for at bilen din blir fulladet til det tidspunktet du behøver den. Les mer om ladeboks her:

lading av elbil

Se hvordan du lader din elbil. Hva er tillatt, hva er ikke tillatt?, Foto: Erik Arnesen

Hva menes med Mode 1, Mode 2, Mode 3 og Mode 4?

 • Mode 1 er når du lader rett i vanlig stikkontakt/Schuko-kontakt uten styreenhet, som ikke er anbefalt.
 • Mode 2 er en ladekabel med innebygde sikkerhetsfunksjoner. Forskjellen på Mode 1 og Mode 2 er at Mode 2 har en boks på selve kabelen, som kontrollerer og styrer ladingen. Styreenheten kalles ICCB (In Cable Control Box). I de fleste biler følger denne type ladekabel med bilen.
lading av elbil

Slik ser kabelen for Mode 2 ut. Den har en liten boks som kontrollerer ladingen av elbilen, Foto: Erik Arnesen

 • Ved Mode 3 foregår ladingen via en fastmontert ladeboks. Med Mode 3 lader du med spesialtilpasset kontakt for lading av elbiler. Denne kontakten er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Ladeboksene er de du finner enten via en offentlig ladestasjon eller i form av den ladeboksen dere kan installere hjemme. Mode 3 ladestasjon har innebygde sikkerhetsfunksjoner og kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt (laststyring).
lading av elbil

Mode 3, hvor du lader elbilen din via en ladeboks som har innebygde sikkerhetsfunksjoner, Foto: Erik Arnesen

 • Mode 4 er lademodusen for hurtiglading. Hurtiglading defineres som ladeeffekt over 22 kiloWatt. Der de tre andre modusene benytter seg av vekselstrøm som omformes til likestrøm i ombordladeren, bruker Mode 4 likestrøm, slik at du kan lade direkte på batteriet. Ladestasjoner for Mode 4 settes normalt ikke opp hjemme.

Hurtiglading på farten

På farten kan du enten normallade eller hurtiglade. En oppskrift på hvordan man lader på de ulike hurtigladepunktene er noe de fleste kunne tenke seg, men dette finnes dessverre ikke. Ulike metoder gjelder fra ladepunkt til ladepunkt, så les instruksjonen som står på laderen du skal bruke. Men husk: Du behøver ikke egen ladekabel, og hvis du har for eksempel elbilforening-brikke, bruker du den for å starte ladingen. En SMS lar deg også starte opp lading, men denne metoden er noe dyrere.

Det lureste er å teste hurtiglading før du legger ut på langtur. Da vet du hvordan prosessen fungerer, og støter på færre overraskelser. Husk også den viktigste hurtiglade-regelen: Lad kun til 80 prosent. De siste 20 prosentene tar lang tid, og du kommer et godt stykke med 80 prosent.

Normallading og saktepunktlading på farten

Når du lader på ladepunkt med Type 2-kabel, kalles dette normallading. Denne erstatter bruk av vanlig stikkontakt. Alle nye elbiler kan lade på normalladepunktene dersom de har riktig kabel.

Sjekk ditt nærområde for hvor du finner punktene. Det blir stadig flere og flere. Noen av de er helt gratis å bruke, og noen koster penger. Det finnes fortsatt noen såkalte «saktepunkt-ladere», hvor man bruker stikkontakt, men disse vil på sikt forsvinne og erstattes av normalladepunkter.

Spør din forhandler om hvilke kabler og ladealternativer som passer din bil, både hjemme og på farten. Når du har tatt en avgjørelse, er også det tryggeste alternativet å engasjere en fagperson som installerer og kontrollerer ditt ladepunkt for elbil i hjemmet.

Les mer om ladeboks her.

lading av elbil

Det er mye å tenke på når man skal innlemmes i elbilens verden, men det er lett å få oversikt over hvordan du lader elbilen din, Foto: Erik Arnesen l André Jaskiewicz

Her kan du lese hvordan Silje Norendal lader sin elbil på lengre turer.

Lading av elbil og alt du behøver å vite

Helt til slutt får du se en rask oversikt som dekoder lade-språket litt mer:

Faktaboks 1. Slik fungerer ampere, volt og watt:

 • Ampere måler strømstyrke, altså hvor kraftig strømmen er. En vanlig brødrister har for eksempel en strømstyrke på 9 ampere, mens et lynnedslag kan være på hele 30 000 ampere.
 • Volt måler spenning. Litt forenklet snakker vi da om potensialet i energien, og hvor mye strøm du kan få ut. I stikkontakten hjemme kan du få ut en spenning på 230 volt, mens batteriet i røykvarsleren har en spenning på 9 volt.
 • Watt måler effekt, altså hvor mye strøm som brukes. Har du brukt en panelovn på 1000 watt i en time, vil dette utgjøre 1 kWt i forbruk.

Faktaboks 2. Dette betyr kiloWatt (kW) og kiloWattimer (kWt):

 • kWt er hvor mye energi du har plass til å lagre i bilens batteripakke.
 • kW sier noe om effekten du lader bilen med, og det avgjør da hvor raskt bilen lades opp.

Faktaboks 3. Ladeskilt i byen – dette betyr de:

 • Du kan parkere hvis du lader mens elbilen står der – det er ladeplikt!
 • Du kan maksimalt stå der i tre timer.
 • Unntaket for begrenset tid å stå parkert er utenfor tidspunktene klokken 20.00 om kvelden og frem til 09.00 om morgenen.
 • OBS! Uansett tidspunkt, må du betale for å stå der hele døgnet rundt. (Mandag til søndag fra klokken 09.00 til 20.00, koster det 10–15 kroner per time for lading – utenom dette tidsrommet koster det 5 kroner per time for lading).

Her kan du lese mer om hvordan du unngår rekkeviddeangst.

Les også ladetips for lading av hybridbil.

 

Kilder: DBS, Norsk elbilforening, Elsikkerhetsportalen, bekkelund.net