Alt om bil

Bompenger for elbil i Oslo

Av 21. desember 2021 No Comments
bompenger for elbil

Bompenger for elbil i Oslo

I 2019 ble betaling av bompenger for elbil i Oslo innført, men takstene er fortsatt betydelig lavere for deg som kjører elbil enn fossildrevet bil, og 1. oktober 2021 ble igjen prisene lavere for deg med elbil og AutoPASS-avtale. Fjellinjen skriver at for elbiler i takstgruppe 1 ser det slik ut:

  • Bygrensen og i Osloringen senkes takstene med 3 kr i rushtid og 4 kr utenfor rushtid.
  • I indre ring senkes takstene med 3 kr utenfor rushtid og 1 kr i rushtid.

Hvor mye koster bommen i Oslo?

Bomavgift uten AutoPASS-avtale for elbil i Oslo er følgende:

  • Indre ring, inn og ut – utenom rushtid: 5 kroner, i rushtid – det vil si 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00: 9 kroner.
  • Oslo-ringen, inn og ut – utenom rushtid: 6 kroner, i rushtid: 11 kroner
  • Bygrensen, enveis inn til Oslo – utenom rushtid:  6 kroner, i rushtid: 11 kroner

 

bompenger for elbil

Få oversikt over takstene for elbil i Oslo i- og utenom rushtid, Foto: Erik Arnesen Bryn

Bompenger for elbil – rabatter og unntak

Autopass gir 20% avslag på prisene, sammenlignet med tidligere rabatt på 10%. Når det gjelder elbiler over 3.500 kg og hydrogenbiler, vil disse fortsatt få fritak, men da må du ha en autopass-avtale. Da vil du få fritak i hele Norge utenom Svinesundforbindelsen, Bergen og Askøypakken. De stedene du ikke får fritak, vil du få rabatter med din autopass-avtale.

Stortinget har vedtatt at kostnaden ved bompasseringer for elbiler ikke kan overstige 50% av kostnaden for fossile biler.

Parkere elbil i Oslo

Norsk elbilforening skrev dette i 2020:
Fra 1. mars 2020 vil det bli innført betaling for parkering av elektriske biler i Oslo (med unntak av elektriske varebiler, elektriske lastebiler og elektriske busser). Pris for parkering vil bli 20 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler per i dag (2019). Dette vil gjelde alle offentlige parkeringsplasser: altså beboerparkering, gjesteparkering, vanlige avgiftsplasser og ladeplasser. Også parkering for bensin- og dieselbiler vil økes med 20 prosent fra og med 1. mars. Oslo kommune informerer mer om priser og betaling for parkering av elbil her.

Les mer. Hvor kan du kjøre elbil i kollektivfelt?

 

Kilder: Fjellinjen, Norsk elbilforening