Kjære kunder, informasjon om koronaviruset / covid-19

Oppdatert 17. juni 2021

Vi må alle ta et ansvar for å begrense spredning av koronaviruset, og du kan være trygg på at vi i vår organisasjon bidrar med all vår kraft. Siden deler av vår virksomhet defineres som samfunnskritisk virksomhet holder vi åpent. Våre salgslokaler har også åpent.

 • Våre verksteder er åpne, inn og utlevering av bil foregår med tilrettelagte smitteverntiltak.
 • Vårt Kundesenter når du digitalt og på telefon.
 • Våre salgslokaler er åpne.
 • Har du avtale om å hente din nye bil? Det vil foregå med tilrettelagte smitteverntiltak.

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i den forbindelse:

Vi har iverksatt følgende tiltak i hele vår organisasjon:

 •  Vi ber alle våre kunder om å ha lav terskel for å avlyse eller utsette besøk på våre anlegg ved dårlig form, eller mistanke om smittefare og hvis du er i karantene. Vi er selvsagt fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet.
 • Ansatte som kan være utsatt for smittefare, karantene, eller har symptomer som kan tyde på luftveisinfeksjon, møter ikke på jobb.
 • Vi håndhilser ikke, og oppfordrer til å holde minimum én meter avstand i våre lokaler.
 • Våre salgslokaler er åpne. Du når oss også digitalt og på telefon dersom du helst ønsker det.
 • Vi har desinfiserende middel tilgjengelig i alle soner på våre anlegg, tilgjengelig både for kunder og våre medarbeidere.
 • Vi desinfiserer/rengjør dørhåndtak, ratt, girkule, sikkerhetsseler, skjerm og nøkler. Og beskytter din bil med, ratt-trekk og andre hygiene-tiltak.
 • Vi har ingen fellesmåltider eller kantinedrift i denne perioden, for å unngå den smitterisikoen dette kan innebære.
 • Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i møte med koronaviruset som finnes her: 

Hensynet til folkehelsen, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere, har naturligvis den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

Du kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å ivareta alle våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om vår håndtering av denne situasjonen.

Kontakt oss her: