Kjære kunder

Informasjon om koronaviruset / COVID-19

Vi må alle ta et ansvar for å begrense spredning av koronaviruset, og du kan være trygg på at vi i vår organisasjon bidrar med all vår kraft. Siden deler av vår virksomhet defineres som samfunnskritisk virksomhet holder vi åpent. Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i den forbindelse:

Vi følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og har iverksatt følgende tiltak i hele vår organisasjon:

  • Vi har iverksatt økt renhold på alle våre anlegg, og desinfiserende tiltak på særlig utsatte soner (som toaletter, dørhåndtak, m.m.)
  • Vi har desinfiserende middel tilgjengelig i alle soner på våre anlegg, tilgjengelig både for kunder og våre medarbeidere.
  • Ansatte som kan være utsatt for smittefare, eller har symptomer som kan tyde på luftveisinfeksjon, møter ikke på jobb.
  •  Vi desinfiserer/rengjør dørhåndtak, ratt, girkule, sikkerhetsseler, skjerm og nøkler.
  •  Vi ber alle våre kunder om å ha lav terskel for å avlyse eller utsette besøk på våre anlegg ved dårlig form, eller mistanke om smittefare. Vi er selvsagt fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet. Vi kan også bistå med henting og bringing av din bil.
  • Vi håndhilser ikke, og holder anbefalt avstand til hverandre og kunder i våre anlegg.
  • Vi har ingen fellesmåltider eller kantinedrift i denne perioden, for å unngå den smitterisikoen dette kan innebære.
  • Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i møte med koronaviruset som finnes her: 

Hensynet til folkehelsen, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere, har naturligvis den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

Du kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å ivareta alle våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om vår håndtering av denne situasjonen.

Kontakt oss her: