Kjære kunder

Informasjon om koronaviruset / COVID-19

Vi må alle ta et ansvar for å begrense spredning av koronaviruset, og du kan være trygg på at vi i vår organisasjon bidrar med all vår kraft. Siden deler av vår virksomhet defineres som samfunnskritisk virksomhet holder vi åpent. Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i den forbindelse:

Vi følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og har iverksatt følgende tiltak i hele vår organisasjon:

  • Vi har iverksatt økt renhold på alle våre anlegg, og desinfiserende tiltak på særlig utsatte soner (som toaletter, dørhåndtak, m.m.)
  • Vi har desinfiserende middel tilgjengelig i alle soner på våre anlegg, tilgjengelig både for kunder og våre medarbeidere.
  • Ansatte som kan være utsatt for smittefare, karantene, eller har symptomer som kan tyde på luftveisinfeksjon, møter ikke på jobb.
  •  Vi desinfiserer/rengjør dørhåndtak, ratt, girkule, sikkerhetsseler, skjerm og nøkler. Og beskytter din bil med, ratttrekk og andre hygiene-tiltak.
  •  Vi ber alle våre kunder om å ha lav terskel for å avlyse eller utsette besøk på våre anlegg ved dårlig form, eller mistanke om smittefare og hvis du er i karantene. Vi er selvsagt fleksible med endring av tidspunkter for serviceavtaler, utleveringer og annet.
  • Vi håndhilser ikke, og holder anbefalt avstand til hverandre og kunder i våre anlegg.
  • Vi har ingen fellesmåltider eller kantinedrift i denne perioden, for å unngå den smitterisikoen dette kan innebære.
  • Videre oppfordrer vi alle våre kunder til å sette seg godt inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i møte med koronaviruset som finnes her: 

Hensynet til folkehelsen, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere, har naturligvis den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

Du kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å ivareta alle våre kunder, og vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om vår håndtering av denne situasjonen.

Kontakt oss her: